Wat doen wij

Advies

Wet- en regelgeving zijn (meestal) duidelijk, maar niet altijd praktisch en logisch. Hoe geef je er handen en voeten aan in een dynamische omgeving en met veel enthousiaste betrokkenen? Wij hebben ervaring met de vertaling van eisen en kaders naar een praktische werkwijze binnen uw organisatie. Zo begeleiden wij regelmatig verbetertrajecten – bijvoorbeeld na onvoldoendes van de inspectie – of aanvragen van een diploma-erkenning voor mbo-opleidingen. Unieke situaties, die vragen om unieke adviezen. Dus altijd maatwerk, praktisch en passend bij uw organisatie!

 “Zeer fijn om op deze kundige manier een spiegel voorgehouden te krijgen“. Lees hier verder wat opdrachtgevers vinden.

Training en begeleiding

Onze trainingen zijn gericht op praktische deskundigheidsbevordering voor examencommissies mbo. Behalve de vereisten uit (wettelijke) kaders hebben we praktijkervaringen, landelijke bevindingen uit diverse onderzoeken naar kritische succesfactoren, valkuilen en de onderbouwing van (on)voldoende oordelen van de onderwijsinspectie verwerkt in ons aanbod. Wij kiezen bewust voor training in combinatie met begeleiding om u te ondersteunen het geleerde toe te passen en te komen tot een effectieve examenorganisatie in de eigen organisatie. Op die manier komen de beoogde praktische insteek en het maatwerk van de training goed tot hun recht. De volledige training voor (beginnende) examencommissies bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk zijn te volgen. Meer informatie vindt u in onze brochure trainingsaanbod voor examencommissies mbo.

Audits

Een audit is een waardevol instrument om inzicht te krijgen in de stand van zaken. Voldoet u aan de eisen die het onderzoekskader van de inspectie stelt? Voldoet u aan eigen gestelde ambities en doelen? Wij onderzoeken het, en leveren een uitgebreid auditrapport dat een kritische, realistische weergave biedt van de stand van zaken en verbeterpunten duidelijk benoemd.

Iedere organisatie die kwaliteit(szorg) serieus neemt en werkt aan een professionele kwaliteitscultuur kan ik de samenwerking aanbevelen “. Lees hier verder.   

Onderzoek en evaluatie

Veranderingen en ontwikkelingen zijn ook binnen het onderwijs de dagelijkse realiteit. Onderzoek ter voorbereiding op door te voeren veranderingen vormt de basis voor het maken van de juiste keuzes en succesvolle implementatie. De vraag ‘waarom doen we dit eigenlijk?’, wordt in deze processen vaak te weinig gesteld, terwijl het een krachtige en sturende vraag is, die voor ons de basis vormt voor het onderzoeken of evalueren van verandervraagstukken.

Door de originele manier om vraagstukken en problemen te benaderen, ontstaan er mooie nieuwe dingen.” Lees hier verder wat opdrachtgevers vinden.

Ad interim

Bij ziekte, zwangerschapsverlof of piekbelasting, kunnen wij beleidsmedewerkers, managers of projectleiders bij onderwijsinstellingen en branchevereniging vervangen. Ook als lid of voorzitter van examencommissies kunnen we tijdelijk bijspringen als dat nodig is.

Zet zich voor de volle 100% in om kwaliteit en toegevoegde waarde te leveren.” Lees hier verder.

Accreditaties Hoger Onderwijs

Wij treden op als secretaris bij accreditatie-onderzoeken. Dat kan gaan om een instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), toets nieuwe opleiding (TNO), de toets na drie jaar en een accreditatie. Wij vervullen in zo’n proces de volgende rollen: (1) we zorgen ervoor dat het panel de procedures en richtlijnen van de NVAO correct toepast (inhoudelijk procesbewaker); (2) als ondersteuner van het panel nemen we het panel organisatorische zaken uit handen; (3) we leggen verslag van de bijeenkomst(en) van het panel, het locatiebezoek en schrijven het advies- of beoordelingsrapport. We hebben hiervoor de verplichte training gevolgd bij de NVAO en zijn opgenomen in het NVAO register secretarissen.


Enkele recente opdrachten van Esther:

 • Ondersteunen van enkele private en bekostigde mbo instellingen bij het voldoen aan de basiskwaliteit (onderwijsproces, Examinering en diplomering, kwaliteitszorg).
 • Het vervangen van de beleidsmedewerker mbo bij de branche vereniging voor privaat onderwijs tijdens haar zwangerschapsverlof (NRTO).
 • Enkele VO scholen(groepen) meer bekend maken met het onderzoekskader van de onderwijsinspectie en ondersteunen bij het inrichten van hun kwaliteitszorg.
 • Het uitvoeren en begeleiden van audits.
 • Extern lid van de examenraad van een ROC.

Voor meer informatie over opdrachten, aangevuld met aanbevelingen van opdrachtgevers: raadpleeg mijn profiel op 

Enkele recente opdrachten van Sietske:

 • Adviseren over implementatie meerjarenbeleidsplan & specifiek verandertraject
 • Begeleiden van diverse aanvragen voor diploma-erkenning mbo
 • Begeleiden van diverse verbetertrajecten op het gebied van examinering, kwaliteitszorg en beroepspraktijkvorming
 • Ontwikkeling en implementatie onderzoekskader 2017 mbo, waaronder begeleiding en evaluatie van de pilots.
 • Evaluatie onderzoekskaders po, vo, so en mbo (voorbereiding)
 • Voorzitter regiegroep stelseltoezicht mbo (a.i.)

Voor meer informatie over opdrachten, aangevuld met aanbevelingen van opdrachtgevers: raadpleeg mijn profiel op 

 


Enkele van onze opdrachtgevers:

NRTO, MBO Raad, IVA Driebergen Business school, Noorderpoort, Nederlandse Kappersacademie, Inspectie van het Onderwijs, STOC, Scheepvaart en Transport College (STC), Scholengroep Rijk van Nijmegen, Comenius College, Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (voorheen de Fotovakschool), GOmotive, Instituut Broers, TIO, NCOI, LOI, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), ROC Nijmegen, NHA, ROC van Amsterdam, Landstede.


.