Streef.nu: experts in versterken van onderwijs

Wij – Esther Bart (links) en Sietske IJtsma (rechts) – werken als onderwijsadviseurs samen onder de naam STREEF. Dat doen we onder deze naam, omdat het aangeeft waar wij voor staan: Samen, Toepasbaar, Resultaatgericht, Expertise, Energie en Flexibel. Onze ervaring en expertise in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, vanuit onderwijsinstellingen, toezichthouders en brancheverenigingen zetten wij graag in om het onderwijs te versterken.

Wij leveren maatwerk en kijken samen met u naar uw vraagstukken. We spiegelen die aan landelijke (wettelijke) kaders en ontwikkelingen. Zo kunnen we samen met u bepalen hoe we uw vraag vertalen in een duidelijke opdracht en gewenst resultaat en hoe we die praktisch en gericht kunnen aanpakken.

Dat doen wij met veel enthousiasme en betrokkenheid. Wij streven naar concrete, eerlijke feedback en adviezen die u kan benutten voor het versterken van het onderwijs. Deskundigheidsbevordering en aansluiten bij uw (organisatie)structuur zijn daarbij voor ons belangrijke uitgangspunten, omdat ze bijdragen aan een toekomstbestendige inrichting en borging van het onderwijs en de examinering.